Frisk

Mer hälsa och hälsa oftare

#FRisktanten (fd #fisktanteninformerar)

Du kan bli smartare

Uppstod som ett projekt för att sprida enkel och lättförståelig kunskap om våra essentiella (livsviktiga) fettsyror Omega-6 och Omega-3 via sociala medier, med en förhoppning om att nå ut till många för att öka förståelsen VAD dessa fettsyror har för funktion, HUR det fungerar och vad som händer när det inte fungerar, 

VARFÖR det är viktig att ha tillräcklig hög Omega-3 DHA/EPA-nivå i kroppen för fertilitet, för mammor, samt för barns utveckling och grundhälsa. 

Vår kost har via livsmedelsindustrin förändrats de senaste 60 åren. Vi får i oss allt mindre fibrer, vitaminer, mineraler, 1-3, 1-6 betaglukaner, D-vitaminhormon, polyfenoler, samt Omega-3 DHA/EPA, samtidigt som intaget av exempelvis Omega-6 och snabba kolhydrater såsom socker har ökat nästan lavinartat.

NY #FRISKTANTEN BOK!

LIVSLUST Starka ungdomar: Näring för kropp, själ och sinne

För att våra barn och unga ska kunna få möjlighet att vara friska, glada och utvecklas på alla nivåer behöver de grundläggande behoven finnas tillgängliga för dem.

I denna bok kommer du att få ta del av hur vår kropps livsnödvändiga näringsbehov påverkar vår hälsa positivt och därmed vår förmåga att känna livslust.

FRISKTANTEN.SE
Insamlingsstiftelsen Heart of Sweden
Följ gärna vår Mission med att skriva upp dig på stiftelsens nyhetsbrev.

Varför uppstod FRISKTANTEN som ett projekt?

För 12 år sedan, när min son gick i årskurs 9, fick han diagnosen grov dyslexi (dyslexi ingår i autismspektrat som överlag ökar markant bland våra barn). Han har kompenserat sin inlärningsförmåga med att utveckla 100% hörminne, vilket är ovanligt.

I samband med den utredningen förstod jag att även jag har dyslexi, vilket har lett till att jag har utvecklat andra talanger. När jag läser eller tar del av föreläsningar så översätter min hjärna det till bilder och metaforer. På så vis kommer jag ihåg och befäster kunskap om hur saker och ting förhåller sig till varandra och fungerar. När jag sedan berättade min tolkning av kunskapen var det fler som förstod, så en lärarsjäl föddes tidigt i mig

Öka kreativiteten och kommunikationsförmågan

Jag har en bakgrund som gymnasielärare vars passion har varit att öka kreativiteten och kommunikationsförmågan bland våra ungdomar med hjälp av estetiska lärprocesser och entreprenöriellt lärande. Att utifrån sina talanger och sin passion bygga upp något som man kan försörja sig på (helt eller delvis) är något jag älskar att inspirera till och verkligen brinner för.
Under åren har jag sett en ökad ohälsa bland våra ungdomar, vilket är sorgligt och är en av anledningarna att jag idag arbetar med kunskapsspridning om hur vi kan må bättre och hur vi kan förebygga ohälsa.

När jag för drygt 9 år sedan förstod hur pass viktig fettsyrebalans och intag av extra Omega-3 är för vår hälsa, vårt hjärta och vår hjärna gav jag min son en olja som innehåller stora mängder av Omega-3-fetterna EPA och DHA i kombination med polyfenoler för att se om det skulle hjälpa honom med hans kognitiva förmåga kopplat till dyslexin.

Min systerdotter

Inom 2 år höjdes sonens generella betygsskala på gymnasiet från betygen E-D-C till A-B-C. Min upplevelse var att han kunde koncentrera sig bättre och bland annat producera längre skriftliga texter. Det fick mig att läsa på mer om det här och sätta mig in i forskningsstudier, för att sedan kunna berätta vidare till andra i bilder och metaforer. Det jag fann och förstod trängde djupt ner i mitt hjärta.

Även min systerdotter Meya är en anledning till ”Fisktanten informerar”. För nio år sedan fick hon diagnosen typ 1-diabetes, en sjukdom som drabbar omkring 700 barn per år i Sverige. Sviterna kan vara enorm på alla sätt, både för den drabbade och för deras nära och kära. Det finns många teorier om vad som orsakar sjukdomen, men det finns inget enhälligt svar. En ny teori som kommit är att typ 1-diabetes kan orsakas av inflammation.

Känner jag någon överhuvudtaget som är fullt frisk?

Därför är mer forskning inom detta område oumbärligt, så bidra gärna via t.ex. Kostfonden.se som stöttar forskning vid Karolinska Sjukhuset om kostbehandling vid typ 1-diabetes eller till Barndiabetesfonden.se för att t.ex. stödja forskning om hur man kan göra transplantationer av stamceller.

Jag har på nära håll upplevt sviterna från ohälsa och till sist tänkte jag “Känner jag någon överhuvudtaget som är fullt frisk?”

Jag kunde inte komma på en enda person. Några ser friska ut på ytan, men när våren kommer visar de tecken på allergi.

Lampan blinkar!

När insikten till fullo tog plats i mitt hjärta, att de livsstilsrelaterade sjukdomarna har fördubblats sedan 50-talet och att ytterligare en dubblering förutspås inom de närmaste 10 åren, så förstod jag att det inte finns ett enda välfärdssamhälle som klarar av det här. Varken ekonomiskt eller känslomässigt!

Vi behöver agera HÄR och NU, det finns inte tid att vänta!

Hur står det till med din oljelampa?

Mer om de livsviktiga fetterna, samt om hur funktionsnäring påverkar vår hälsa, kan du ta del av via: frisktanten.se/referenser

Sagt om boken #FISKTANTENINFORMERAR Du kan bli smartare