Lycklig

Omge dig med drömmare

Grundläggande behov

Vad är hälsa?

I min bok #FISKTANTENINFORMERAR – Du kan bli smartare
skriver jag att Hippokrates, läkekonstens fader i det antika Grekland, listar hur vi tänker som det allra viktigaste för vår hälsa. 

Negativ stress och negativa tankar är förödande för hälsan och vise versa. Om du tänker positivt och tror på positiva hälsovinster är det toppen för din hälsa eftersom detta bland annat leder till att lyckohormonet dopamin utsöndras.

Efter tanken följer:

2. Andningen
3. Vatten
4. Maten
5. Fysisk aktivitet
6. Vila och sömn

Läs mer om boken här.

Hur kan vi ta ansvar för vår egen lycka?

Den amerikanske psykologen Abraham Maslow presenterade 1943 en grundläggande behovstrappa om hur vi människor prioriterar i en viss ordning våra behov.

  • Kroppsliga fysiska behov, mat, motion, intimitet, sömn, (frisk – hälsa – energi)
  • Trygghet, säkerhet, tak över huvudet, pengar (pengar, buffert, pension – förmögen)
  • Att synas, gemenskap, familj, vänner, kärlek, tillhöra, uppskattas, (energi – lycka)
  • Variation, kreativitet, spänning, (energi – lycka)
  • Växa, utvecklas, självförverkligande, (personlig utveckling – förmögen att)
  • Bidra, ge, (meningsfullhet, energi – lycka)

 

 

"Omge dig med drömmare, de som gör, de som tänker, men mest av allt omge dig med de som ser storheten i dig även när du inte ser det själv"

- Edmund Lee

Mitt motto är Be Kind!

Det gäller även till dig själv. Ta väl hand om dig såväl mentalt som din fysiska kropp.

Dalai Lama menar i boken “Lycka” att oberoende av ens personliga förutsättningar, går det att hitta lyckan genom att vara nöjd med sig själv och det man presterar.

Under min livsresa har jag som de allra flesta upplevt en hel del minus som jag sedan har bearbetat och fått både erfarenheter och kunskap av. Idag är jag tacksam för det och på så vis har det jag då upplevde som minus förändrats och blivit till plus för mig. Hur vi tänker om oss själva samt ser på det som händer påverkar i hög grad vår lycka.

Att jag idag har en Vision som är större än mitt eget ego, där jag känner att jag kan bidra på mitt sätt, känns meningsfullt. Jag är även glad över att jag haft modet att göra förändringar för att följa mitt hjärta, min passion, samtidigt som jag fyller på mina pelare i livet, “Frisk Lycklig och Förmögen”.

Jag älskar att inspirera till att utifrån sina talanger och sin passion bygga upp något som man kan försörja sig på (helt eller delvis). Om företagandet gynnar andra och allas vår framtid, ja då skapar vi framtidens entreprenörskap.

Mitt råd till dig är alltså att följa ditt hjärta och verka för något som du har passion för, något som världen behöver, som du kan få betalt för, som du är bra på och som gynnar alla! Då uppstår IKIGAI, den Japanska hemligheten till ett långt och lyckligt liv.

Stötta även dina nära och kära till att följa deras hjärta och drömmar med att visa att du tror på att allt är möjligt. Det kan du göra med uppmuntrande ord, dela med dig av en kontakt som kanske kan hjälpa personen närmare målet, köpa deras tjänster eller produkter. Det kommer att betyda mycket för att deras frö ska ha möjlighet att gro.

”Lycka är inte något som kommer färdigt – det kommer från egna handlingar”

- Dalai Lama